List
Wasa

 

Vår historia

Feritex Luftbehandling AB grundades 1996.
Företagsledning och våra systemtekniker har lång och gedigen erfarenhet inom luftbehandling.
Vårt kontor och lager är beläget i Södertälje.

List
Lampa

 

Vår affärsidé

Företaget utför installation, injustering, avtalsservice, underhållsservice och obligatorisk ventilationskontroll OVK.
Vi samarbetar enbart med etablerade leverantörer och välkända fabrikat.

List
Handslag

 

Våra kunder

Våra viktigaste kunder är kommunala bolag samt mindre och medelstora företag.
Kunder som vi har goda referenser ifrån:

· Telge Fastigheter AB

· Telge Bostäder AB

· Sodexo AB

· HSB Södertälje AB

· Cura Center AB

· Månsbro Fastigheter AB

· RS Driftteknik AB

List
Betyg

 

Våra kompetenser/behörigheter

Kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR 2000

Sakkunnig LUFT K (Obligatorisk ventillationskontroll OVK)

Behörighet för luftflödesmätningar

Spårgas

Ventilationsteknik för drifttekniker

Radonbehörighet

Bas-P och Bas-U

 

List